همکاری موسسه به رویان با معاونت امور زنان و خانواده

معرفی سامانه سپاس به‌رویان در سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

ویژه دوران قرنطینه

در دوران قرنطینه خانگی، با آموزشهای بسیار جذاب و کاربردی در کنار شما هستیم

سامانه آموزش الکترونیک

آموزش موضوعات سلامت محور و بسیار کاربردی را ، با بهترین اساتید و متخصصین حوزه های سلامت؛ از همین حالا آغاز نمایید.