سامانه آموزش الکترونیک سلامت، با رویکرد 1000 روز طلایی (انعقاد نطفه تا پایان دو سالگی)
در طرح جامع سلامت مادر و کودک ، 
با مباحث متنوع و بسیار کاربردی توسط متخصصین مجرب
در دپارتمان های موسسه به رویان
ارائه می گردد.
با ما همراه باشید .
به زودی