موسسه علمی به رویان، نیروی جدید استخدام می کند.

در دوران قرنطینه خانگی، با آموزشهای بسیار جذاب و کاربردی در کنار شما هستیم

دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان با کارگاه معماری ذهن کودکان همراه شماست.

دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان با دوره ویژه "انواع تربیت کودک" همراه شماست.

آموزش موضوعات سلامت محور و بسیار کاربردی را ، با بهترین اساتید و متخصصین حوزه های سلامت؛ از همین حالا آغاز نمایید.