معرفی سامانه سپاس به‌رویان در سایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

در دوران قرنطینه خانگی، با آموزشهای بسیار جذاب و کاربردی در کنار شما هستیم

آموزش موضوعات سلامت محور و بسیار کاربردی را ، با بهترین اساتید و متخصصین حوزه های سلامت؛ از همین حالا آغاز نمایید.