موسسه علمی به رویان (بانک سلولهای بنیادی خون بندناف رویان) و نهاد ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)   
 
دست به دست هم داده اند تا در جهت تقویت بنیان سلامت خانواده گام بردارند.
و اکنون با معرفی سامانه پیشگیری و آموزش سلامت به‌رویان (سپاس) در سایت معاونت امور زنان و خانواده،
توانسته‌ایم گامی بزرگ در راستای ارائه هر چه بیشتر خدمات سلامت در سطح کشور برداریم.

«برای ورود به سایت معاونت امور زنان و خانواده کلیک کنید.»