والدین عزیز و گرامی ، برای پرداخت شارژ سالیانه نیاز به وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می باشد.خانواده هایی که تاریخ قراردادشان قبل از ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ می باشد:
 
 نام کاربری  ،  شماره قرارداد
 و
 رمز عبور ، دریافت از طریق لینک موجود در سایت و با انتخاب شما
پرداخت شارژ قبل از 93
راهنمای پرداخت(کلیک کنید)  
خانواده هایی که تاریخ قراردادشان بعد از ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ می باشد: 

 نام کاربری  ،  کد ملی پدر
 و
 رمز عبور ، به یکی از سه حالت  زیر وارد می شود. : (از چپ به راست)
کد ملی پدر                      مثال :   12811111111
یا
کد ملی پدر + 0                مثال :   12811111110
یا
0 + کد ملی پدر                مثال :   01281111111
یا
فاصله +  کد ملی پدر          مثال :   1281111111
(دکمه space صفحه کلید)  
پرداخت شارژ بعد از 93
راهنمای پرداخت(کلیک کنید)