سامانه آموزش با توجه به شیوع انواع بیماری ها در دنیای امروز،
بر همگان نیاز است که به سوی آموزش های لازم جهت
پیشگیری ازهجوم خانمان سوز بیماری ها حرکت نمایند.


در این راستا کارشناسان و متخصصان مجرب موسسه به رویان برای اولین بار در کشور سامانه ای طراحی نموده اند که
موضوعات سلامت جسمی و روانی را با شیوه های نوین و جذاب آموزشی، ارائه خواهد داد.
salamat.behroyan.ir


سامانه سپاس

 
مخاطبان
 
ویژه ی :
                        مادران باردار و شیرده
                        کودکان
                         بانوان شاغل و خانه دار
                         زوج های جوان
                        گروه شاغل در سازمان ها و ارگان ها
                         دانشگاه ها ، اساتید و دانشجویان
                         و تک تک اعضای خانواده
 
موسسه به رویان، اولین و تنها مرکز تخصصی مادر و کودک
به زودی به شما خواهیم پیوست
منتظر ما باشید.