کلاس های آنلاین موسسه به رویان
در موضوعات مختلف  و با بهترین و مطرح ترین اساتید  


 برای ثبت نام و آگاهی از دوره های آنلاین با شماره های 3-32612900-031 تماس حاصل نمایید.


 
مشاوره آنلاین
 "مشاوره آنلاین"
برای ورود به مشاوره آنلاین کلیک کنید
 
مشاوره آنلاین
دوره "همه چیز در مورد کودکم"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان
 
برای ورود به کلاس کلیک کنید
مشاوره آنلاین
دوره "انتخاب بهترین مدرسه "
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
برای ورود به کلاس کلیک کنید
مشاوره آنلاین
دوره "آنچه آقایان باید بدانند "
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
برای ورود به کلاس کلیک کنید
مشاوره آنلاین
دوره "تحلیل روانشناختی فیلم خورشید"
تحلیلگر: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
مشاوره آنلاین
دوره "موثرترین شیوه تحصیل"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 

 
مشاوره آنلاین
دوره "موثرترین رفتار زوجی و خانوادگی"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
شادی درمحل کار
 دوره "شادی در محل کار/ ویژه پرسنل محترم بانک ملت"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
رابطه نوجوان با جنس مخالف
 دوره "رابطه نوجوان با جنس مخالف"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
روانشناسی خوشبختی
 دوره "روانشناسی خوشبختی"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
شیوه های موثر فرزندپروری
 دوره "شیوه های موثر فرزندپروری"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
گفتگوی زوجی
 دوره "گفتگوی زوجی"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
کنکور و انتخاب رشته
 دوره "کنکور و انتخاب رشته"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
شادی بی دلیل
 دوره "شادی بی دلیل"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
پرسش و پاسخ
 دوره "پرسش و پاسخ"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
«استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان»
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
آموزش فنون و مهارت های غنی سازی مغز کودکان
 دوره "آموزش فنون و مهارت های غنی سازی مغز کودکان"
مدرس: خانم راضیه گلاب بخش
مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان
 
 
 
روابط سالم زوجین
 دوره "روابط سالم زوجین"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 
 
جدایی های دوست داشتنی
 دوره "جدایی های دوست داشتنی"
مدرس: خانم راضیه گلاب بخش
مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان
 
 
   

 
     دوره های آنلاین برگزار شده در سال 1399   

« برای دریافت فایل صوتی کلاس های برگزار شده، می توانید با شماره های موسسه تماس بگیرید »
 
روانشناسی شکفتن
 
دوره "روانشناسی شکفتن"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
خواسته های عجیب نوجوان 
 
دوره "خواسته های عجیب نوجوان"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
والدین، رشته تحصیلی و مسیر تحصیلی
 
دوره "والدین، رشته تحصیلی و مسیر شغلی نوجوان"
مدرس: دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
 
از من تا همسرم
 
دوره "از من تا همسرم"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 
 
همه چیز درباره کودکم
 
دوره "مامانی که دوست دارم"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »
 
 
رهایی از آشفتگی های درونی
 
دوره "رهایی از آشفتگی های درونی"
مدرس: سرکار خانم دکتر راشین رجایی
«مشاور تخصصی در موضوعات کودک، نوجوان، والدین »
 
 
 
کودکی و توسعه
 
دوره "کودکی و توسعه"
مدرس: دکتر محسن رنانی
«عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان »
« دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران »
 
کمال گرایی مثبت یا منفی
 
دوره "کمال گرایی مثبت یا منفی"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
آنچه فقط مردان باید بدانند
 
دوره "آنچه فقط مردان باید بدانند"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
صمیمیت جنسی زوجین
 
دوره "روابط زوجین"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 
 
همه چیز درباره کودکم
 
دوره "همه چیز درباره کودکم"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »
 
 
جدایی های دوست داشتنی
 
دوره "جدایی های دوست داشتنی"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »
 
 
 
تغذیه عاطفی زوجین
 
دوره "تغذیه عاطفی زوجین"
مدرس: دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
آموزش خوش بینی به کودکان
 
دوره "آموزش خوش‌بینی به کودکان"
مدرس: دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
افزایش تاب آوری خانوواده
 
دوره "افزایش تاب آوری خانواده"
مدرس: دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
 
کافه فیلم
 
"کافه فیلم" : «داستان ازدواج»
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
هیجانات و بدقلقی های کودکان
 
دوره "هیجانات و بدقِلِقی های کودکان"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »

 
 
شایستگی های والدین برای موفقیت نوجوان
 
دوره "شایستگی های والدین برای موفقیت نوجوان"
مدرس: دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
 
زندگی موفق
 
دوره "زندگی موفق"
مدرس: دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
صمیمیت جنسی زوجین
 
دوره "صمیمیت جنسی زوجین"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 

 
 
مدیریت دغدغه ها و چالش های والدین در آموزش مجازی دانش آموزان
دوره "مدیریت دغدغه‌ها و چالش‌های والدین در آموزش مجازی دانش‌آموزان"
مدرس: دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
 
تربیت جنسی کودک
 
دوره "تربیت جنسی کودک"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »
 
 
نوجوان امروز، والدین فردا
 
دوره "مدیریت نوجوان امروز، والدین فردا
مدرس: دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
زندگی اصیل
 
دوره "زندگی اصیل"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
استرس های کودکان
 
دوره "استرس های کودکان"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
تعارضات و استرس های والدینی
 
دوره "تعارضات و استرس های والدینی"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
لجبازی در کودکان
 
دوره "لجبازی در کودکان"
مدرس: سرکار خانم خدیجه خزاعلی
«کارشناس ارشد کاردرمانی، کاردرمانگر کودک »
 
 
 
پرورش عزت نفس
 
دوره "پرورش عزت نفس"
مدرس: سرکار خانم دکتر راشین رجایی
«مشاور تخصصی در موضوعات کودک، نوجوان، والدین »
 
 
 
شایستگی های مادرانه در دوران اضطرار
 
دوره "شایستگی های مادرانه در دوران اضطرار"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
 
     
    
برای ثبت نام و آگاهی از دوره های آنلاین با شماره های
031-32612900-3
تماس حاصل نمایید.