کلاس های آنلاین موسسه به رویان در بهار 1399
در موضوعات مختلف  و با بهترین و مطرح ترین اساتید  


 برای ثبت نام و آگاهی از دوره های آنلاین با شماره های 3-32612900-031 تماس حاصل نمایید.

 
مدیریت دغدغه ها و چالش های والدین در آموزش مجازی دانش آموزان
دوره "مدیریت دغدغه‌ها و چالش‌های والدین در آموزش مجازی دانش‌آموزان"
مدرس: دکتر عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
 
والدین، رشته تحصیلی و مسیر تحصیلی
دوره "والدین، رشته تحصیلی و مسیر شغلی نوجوان"
مدرس: دکتر عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
 
تربیت جنسی کودک
دوره "تربیت جنسی کودک"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »
 
برای ورود به کلاس تربیت جنسی کودک
 
نوجوان امروز، والدین فردا
دوره "نوجوان امروز، والدین فردا"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
زندگی اصیل
دوره "زندگی اصیل"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
محکم در آغوشم بگیر
دوره "محکم در آغوشم بگیر"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 
 
 
استرس های کودکان
دوره "استرس های کودکان"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
تعارضات و استرس های والدینی
دوره "تعارضات و استرس های والدینی"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
لجبازی در کودکان
دوره "لجبازی در کودکان"
مدرس: سرکار خانم خدیجه خزاعلی
«کارشناس ارشد کاردرمانی، کاردرمانگر کودک »
 
 
 
پرورش عزت نفس
دوره "پرورش عزت نفس"
مدرس: سرکار خانم دکتر راشین رجایی
«مشاور تخصصی در موضوعات کودک، نوجوان، والدین »
 
 
 
کافه فیلم
"کافه فیلم" : «داستان ازدواج»
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
 
 
حل تعارضات زوجین
دوره "حل تعارضات زوجین"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 
 
   
جدایی های دوست داشتنی
دوره "جدایی های دوست داشتنی"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »
 
 
 
شایستگی های مادرانه در دوران اضطرار
دوره "شایستگی های مادرانه در دوران اضطرار"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان »
 
 
 
صمیمیت جنسی زوجین
دوره "صمیمیت جنسی زوجین"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 
 
  
برای ثبت نام و آگاهی از دوره های آنلاین با شماره های
031-32612900-3
تماس حاصل نمایید.