کلاس های آنلاین موسسه به رویان در بهار 1399
در موضوعات مختلف  و با بهترین و مطرح ترین اساتید  


 برای ثبت نام و آگاهی از دوره های آنلاین با شماره های 3-32612900-031 تماس حاصل نمایید.

 
شایستگی های مادرانه در دوران اضطرار

دوره "شایستگی های مادرانه در دوران اضطرار"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 
برای ورود به کلاس 
 
حل تعارضات زوجین
دوره "صمیمیت جنسی زوجین"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 
 
جدایی های دوست داشتنی
دوره "استرس های کودکان"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 

 
جدایی های دوست داشتنی
دوره "تعارضات و استرس های والدینی"
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 

 
جدایی های دوست داشتنی
دوره "تربیت جنسی کودک"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »
 

 
جدایی های دوست داشتنی
دوره "پرورش اعتماد به نفس"
مدرس: سرکار خانم دکتر راشین رجایی
«مشاور تخصصی در موضوعات کودک، نوجوان، والدین »
 

 
جدایی های دوست داشتنی
"کافه فیلم" : «داستان ازدواج»
مدرس: آقای دکتر محمدرضا عابدی
«مدیر دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه علمی به رویان »
« رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان»
 

 
جدایی های دوست داشتنی
دوره "لجبازی در کودکان"
مدرس: سرکار خانم خدیجه خزاعلی
«کارشناس ارشد کاردرمانی، کاردرمانگر کودک »
 

 
حل تعارضات زوجین
دوره "حل تعارضات زوجین"
مدرس: سرکار خانم لادن اردلان
«مشاورخانواده، ازدواج و سلامت جنسی »
 
 
جدایی های دوست داشتنی
دوره "جدایی های دوست داشتنی"
مدرس: سرکار خانم راضیه گلاب بخش
«مدرس و کارشناس دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان »
 

 
برای ثبت نام و آگاهی از دوره های آنلاین با شماره های
031-32612900-3
تماس حاصل نمایید.