در زندگی های مدرن امروزی، هر فردی مشغله های فراوانی دارد، به طوریکه گاهی برنامه هایی که مد نظر داریم در زمانبندی ما نمی گنجند. 
برای هر پدر و مادری حفظ سلامت کودک، داشتن رابطه خوب و مؤثر با او و  تربیت صحیح فرزند از ارزش های اصلی زندگیست. 
برای انتخاب مسیر صحیح فرزندپروری و حرکت آگاهانه کارشناسان و متخصصان آن امر ما را یاری می کنند، اما گاهی مسیر دور ، ترافیک راه، هزینه های رفت و آمد،
 
دغدغه نگهداری کودک، تداخل زمان کلاس با برنامه های زندگی و ... مانع استفاده ما از به روزترین رویکردها در زندگی می شود.
دوره های غیر حضوری به رویان با هدف برداشتن این موانع ، در زمینه های گوناگون به شما یاری می رساند و شما عزیزان می توانید چه در داخل ایران و چه در خارج از
  ایران ، در هر زمان و هر مکان، ازاین دروس استفاده نمایید و به عبارتی کلاس را به خانه خود بیاورید.

   از مزایای بسیار مهم  آموزش غیرحضوری :
    •    عدم وجود محدودیت جغرافیایی و زمانی در استفاده از دروس
    •    کاهش هزینه ها نسبت به دوره های حقیقی و حذف رفت و آمدها


 
جهت آگاهی از دوره های در حال برگزاری کلیک کنید.