مادران شاغل و خانه دار تحقیقات نشان می دهد سلامت بانوان و مادران، مقدمه ای بر سلامت خانواده و سپس جامعه می باشد. 
علاوه بر طرحی که برای مادران خانه دار برگزار می شود،  با توجه به اینکه بانوان و مادران شاغل، زمان زیادی را در محل کار سپری می کنند و 
ممکن است با مسائل متفاوتی در زمینه های حرکتی، تناسب اندام، تغذیه و یا مسائل رفتاری با همسر یا فرزندان خود، مواجه شوند،
لذا موسسه به رویان برای اولین بار در سطح کشور
اقدام به برگزاری طرح جامع سلامت بانوان و مادران شاغل و مادران خانه دار نموده است که نتیجه آن
بانو و مادری سالم برای خانواده، با بهره وری مناسب در کار و فعالیت اجتماعی است.
 
 
دپارتمان تغذیه
   ویژه مادران شاغل :
    رژیم غذایی متناسب با شرایط شغلی افراد به منظور پیشگیری از بروز بیماری های مختلف و نیز تناسب اندام
   ویژه مادران خانه دار:
    رژیم غذایی تخصصی متناسب با میزان تحرک افراد و شرایط زندگی آنها به منظور پیشگیری از بروز بیماری های مختلف و تناسب اندام
   
دپارتمان روانشناسی
   ویژه مادران شاغل :
  • راهکارهای پیشگیری و درمان آسیب های روانشناختی ناشی از دوری کودک از مادر
  • آموزش مدیریت و حل تعارضات ناشی از همزمانی نقش های شغلی، مادر، همسری و ...
  • طراحی زندگی ارزشمند و پیشگیری از فرسودگی شغلی بانوان
  • بهبود کیفیت رابطه همسران ( عاطفی، معنوی، جنسی و ... )
  • راهکارهای ایجاد دلبستگی ایمن در کودک توسط مادر شاغل و تقویت ارتباط مادر فرزندی در ساعات حضور مادر
   ویژه مادران خانه دار:
  • پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب های روانشناختی تهدید کننده بانوان و مادران خانه دار (افسردگی، اضطراب، وسواس،  اختلال خواب و ...)
  • شیوه های غنـی سـازی عاطـفی، هیجـانی و روانشناختی بانوان و پیشگیری از روزمرگی
  • شناخت و شکوفایی استعدادهای فردی مادران به عنوان بنیان تربیتی خانواده