مادران شاغل و خانه دار تحقیقات نشان می دهد سلامت بانوان و مادران، مقدمه ای بر سلامت خانواده و سپس جامعه می باشد. 
علاوه بر طرحی که برای مادران خانه دار برگزار می شود،  با توجه به اینکه بانوان و مادران شاغل، زمان زیادی را در محل کار سپری می کنند و 
ممکن است با مسائل متفاوتی در زمینه های حرکتی، تناسب اندام، تغذیه و یا مسائل رفتاری با همسر یا فرزندان خود، مواجه شوند،
لذا موسسه به رویان برای اولین بار در سطح کشور
اقدام به برگزاری طرح جامع سلامت بانوان و مادران شاغل و مادران خانه دار نموده است که نتیجه آن
بانو و مادری سالم برای خانواده، با بهره وری مناسب در کار و فعالیت اجتماعی است.
 
 
دپارتمان تغذیه
   ویژه مادران شاغل :
    رژیم غذایی متناسب با شرایط شغلی افراد به منظور پیشگیری از بروز بیماری های مختلف و نیز تناسب اندام
   ویژه مادران خانه دار:
    رژیم غذایی تخصصی متناسب با میزان تحرک افراد و شرایط زندگی آنها به منظور پیشگیری از بروز بیماری های مختلف و تناسب اندام
 
دپارتمان ورزش
   ویژه مادران شاغل :
بررسی وضعیت بدن به منظور تشخیص علل درد های موضعی و نیز ناهنجاری های عضلانی، اسکلتی و سپس اصلاح این ناهنجاری ها با انجام حرکات اصلاحی با توجه به شرایط شغلی
   ویژه مادران خانه دار:
بررسی وضعیت بدن( posture ) بمنظور تشخیص علل دردهای موضعی و نیز ناهنجاریهای عضلانی،اسکلتی و سپس اصلاح این ناهنجاریها با انجام حرکات اصلاحی با توجه به میزان تحرک آنها در خانه
 
دپارتمان روانشناسی
   ویژه مادران شاغل :
 • راهکارهای پیشگیری و درمان آسیب های روانشناختی ناشی از دوری کودک از مادر
 • آموزش مدیریت و حل تعارضات ناشی از همزمانی نقش های شغلی، مادر، همسری و ...
 • طراحی زندگی ارزشمند و پیشگیری از فرسودگی شغلی بانوان
 • بهبود کیفیت رابطه همسران ( عاطفی، معنوی، جنسی و ... )
 • راهکارهای ایجاد دلبستگی ایمن در کودک توسط مادر شاغل و تقویت ارتباط مادر فرزندی در ساعات حضور مادر
   ویژه مادران خانه دار:
 • پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب های روانشناختی تهدید کننده بانوان و مادران خانه دار (افسردگی، اضطراب، وسواس،  اختلال خواب و ...)
 • شیوه های غنـی سـازی عاطـفی، هیجـانی و روانشناختی بانوان و پیشگیـری از روزمـرگی
 • شناخت و شکوفایی استعدادهای فردی مادران به عنوان بنیان تربیتی خانواده
 
دپارتمان مامایی
 • آموزش روش های پیشگیری از ناباروری و نازایی
 • آموزش مهارتهای ارتباطی همسران (بویژه ارتباط جنسی و اختلالات آن)
  •  آموزش روش های پیشگیری و تشخیص سرطان های شایع زنان به ویژه سرطان پستان، دهانه رحم و ...

سلول درمانی