بسمه تعالی
 
1) خانواده های محترم لازم است جهت انجام ذخیره سلولهای بنیادی نوزادتان در هر ماه بارداری نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمائید.
2) پس از ثبت نام و واریز مبلغ اولیه، بایستی با دفتر موسسه به رویان تماس حاصل کرده و مراتب ثبت نام اولیه خود را اعلام نمائید.
3) مطالعه دقیق موارد منع قرارداد از الزامات قرارداد نهایی می باشد.
4) لازم است مادران باردار آزمایش خون مطابق با اصول و استانداردهای موسسه را انجام داده و جواب آزمایش و یا نمونه خون ( 8 سی سی خون لخته ) را به موسسه تحویل دهند.
5) در هر مرحله از روند عقد قرارداد، در صورت انصراف از ادامه روند لازم است نامه رسمی به همراه کپی کارت ملی پدر و مادر تحویل موسسه شود. 


   لازم به ذکر است به دلیل مراحل اداری عودت مبلغ مذکور ظرف مدت 5 روز کاری انجام می شود.