از آنجاییکه هدف و برنامه موسسه به رویان، ترویج فرهنگ ذخیره سازی سلول های بنیادی و نیز آموزش به منظور پیشگیری از بیماری ها و جایگزین نمودن آن با درمان می باشد، این مهم نیازمند حمایت و همراهی تک تک دلسوزانی ست که قصد دارند با آگاهی بخشی خدمات موسسه به سایر خانواده ها، سلامتی را به آنان هدیه نمایند.
در این راستا هر کدام از شما خانواده های عزیز، پزشکان محترم، ماما های دلسوز و مسئولین پرتلاش مطب ها، پرسنل خدوم بیمارستان ها ویا هرکسی که با نیت خیرخواهانه قصد دارد در این حرکت عظیم " آموزش سلامتی" همراه ما باشد، فرم ذیل را تکمیل نموده و با حداقل وقت گذاری از مزایای مادی و بویژه برکات معنوی آن استفاده نماید.

 
با ما همراه باشید در سفیران سلامت
پیام آوران سلامت و تندرستی برای خانواده های ایرانی

 
ثبت نام