موسسه علمی به رویان (بانک سلولهای بنیادی خون بندناف رویان) به منظور تکمیل کادر اداری خود، از واجدین شرایط ذیل پس از انجام مصاحبه، استخدام به عمل می آورد.
لذا متقاضیان می توانند ضمن مطالعه دقیق شرایط ذیل، مدارک خود را تا تاریخ  
19 تیرماه 1399 ارسال نمایند.


برای اطلاع از شرایط استخدام و پر کردن فرم ، روی لینک زیر کلیک کنید: