دپارتمان روانشناسی و مشاوره موسسه به رویان برگزار می کند:

دوره ویژه مهارت های ارتباطی در دنیای جدید

 


شرکت در این دوره شما را برای کسب مهارت در ارتباطات مختلف زندگی امروز
(خانوادگی، دوستانه، شغلی، مجازی و ...) یاری می کند.مدرس دوره: دکتر محمدرضا عابدی ( عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان)
به همراهی : خانم راشین رجایی
 

موسسه به رویان اولین و تنها مرکز تخصصی مادر و کودک

جهت کسب اطلاعات بیشتر  با کارشناس آموزش موسسه تماس حاصل فرمایید.
32612900-2