لطفا موارد درخواست شده را با دقت تکمیل کنید
(پر کردن موارد ستاره دار الزامی است)
* ضروری
  1. مشخصات خانوادگی
* نام :
* نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد ملی :
* تاریخ تولد :
* آدرس دقیق محل سکونت :
* شماره همراه :
تلفن ثابت :
* مذهب :
* وضعیت تاهل :
نام و نام خانوادگی همسر :
شماره تماس همسر :
تعداد فرزند :
  2. سوابق تحصیلی
* مدرک تحصیلی :
* رشته تحصیلی :
* سال اخذ مدرک :
  3. مهارت ها و توانمندی ها
* آشنایی با windows :

* آشنایی با اینترنت :

  4. سوابق کاری
* تاکنون در چند مرکز شاغل بوده اید؟ :
  اطلاعات مربوط به آخرین محل شغلی خود را وارد کنید:
نام موسسه یا شرکت :
زمینه فعالیت :
تاریخ شروع و پایان همکاری :
علت قطع همکاری :
سمت سازمانی :
  5. سایر موارد
* سابقه پرداخت بیمه :
مدت زمان پرداخت بیمه :
آخرین حقوق دریافتی :
حقوق پیشنهادی شما :
  6. چه کسانی را می توانید به عنوان ضامن معرفی کنید
* نام و نام خانوادگی ضامن اول :
* آدرس و تلفن ضامن اول :
* نام و نام خانوادگی ضامن دوم :
* آدرس و تلفن ضامن دوم :
  7. به صورت مختصر در مورد خود بنویسید
:
  8. ارسال مدارک
* تصویر عکس پرسنلی(حداکثر 250 کیلو) :
* تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی (به صورت pdf و حداکثر 400 کیلو) :
* تصویر آخرین مدرک تحصیلی (حداکثر 300 کیلو) :