سمینار کارشناسان خونگیر
سمینار آموزش و پرورش
سمینار چهلچراغ
دوره تخصصی جهت تربیت مشاور کودک
کلاس ورزش - بازی کودک
بازدیدها
سمپوزیوم 1393 - اصفهان
همایش مدیران کشوری مهر 1392
جشن ذخایر امید 1390