موسسه علمی به رویان (بانک سلولهای بنیادی خون بندناف رویان) به منظور تکمیل کادر اداری خود، از واجدین شرایط ذیل پس از انجام مصاحبه، استخدام به عمل می آورد.
لذا متقاضیان می توانند ضمن مطالعه دقیق شرایط ذیل، مدارک خود را تا تاریخ  
19 تیرماه 1399
ارسال نمایند.

شرایط عمومی و اختصاصی:

1) قدرت بیان و روابط عمومی بالا
2) مدرک تحصیلی حداقل لیسانس
3) آشنا به نرم افزارهای Office


مدارک مورد نیاز و روش ارسال مدارک:

1) اسکن عکس پرسنلی
2) اسکن تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی
(لطفا مدارک فوق را جهت ارسال، اسکن نمایید)

 
  مدارک در اسرع وقت بررسی شده و جهت مصاحبه دعوت به عمل می آید