آغاز دوره جدید
برای اولین بار


پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره اول ، دوم ، سوم و چهارم تربیت مشاور کودک، 
و با توجه به استقبال بسیار زیاد متقاضیان،
اینک

دوره جدید تربیت مشاور، در سطح پیشرفته و کامل مشاوره با کودک، 
با سرفصل های جدید


برگزار می شود.
 
مشاوره دیالوگ محور با کودک 
فراتر از راهنمایی، آموزش و درمان های رایج (والد-کودک)
 
  • مشاوره عملی، زنده و رو در رو با خود کودک 
  • همراه با آموزش شیوه های پیشرفته و عمیق مشاوره با کودک  (شامل: بازی درمانی و قصه درمانی)

مدرس : دکتر محمدرضا عابدی 
(رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان)
با همراهی : راشین رجایی50 ساعت آموزش تخصصی

با اعطای گواهی از موسسه به رویان