موسسه به رویان اولین و تنها مرکز تخصصی مادر و کودک

جهت آگاهی از جلسه های مشاوره فردی و گروهی،
با کارشناس آموزش موسسه تماس حاصل فرمایید.
32612900-2
 
 
مادران باردار                  
1. رفع استرس های دوران بارداری
2. تبدیل استرس های بارداری به دوران شوق انتظار 
3.  مهارت های ارتباطی همسران
4 .مشاوره فردی و خانوادگی در سایر موضوعات مورد نیاز
مادران باردار و همسرانشان
مادران شیرده               
1.  بررسی وضعیت ارتباطی زوجین ( عاطفی، جنسی و ...) و آموزش فردی با تاکید بر روابط جنسی
2.  جلوگیری از بروز افسردگی پس از زایمان
3.  ارتباط عاطفی با فرزند
4.  مدیریت بر استرس
5. کنترل وزن و رسیدن به تناسب اندام با رویکردهای روانشناختی

 
کودکان       1. رفتار با کودک
2.تشویق و تنبیه و کنترل خشم
3.از شیر گرفتن کودک
4. از پوشک گرفتن کودک و آموزش توالت رفتن
5. مراحل رشد جنسی
6.
مشاوره فردی و خانوادگی در سایر موضوعات مورد نیاز کودک

 
                           
 
 
 
 
 
موسسه به رویان اولین و تنها مرکز تخصصی مادر و کودک

جهت آگاهی از کلاس های فرزند پروری برای کودک دلبندتان،
با کارشناس آموزش موسسه تماس حاصل فرمایید.
32612900-2