تحقیقات نشان می دهد سلامت بانوان و مادران، مقدمه ای بر سلامت خانواده و سپس جامعه می باشد.
با توجه به اینکه بانوان و مادران شاغل، زمان زیادی را در محل کار سپری می کنند و
ممکن است با مسائل متفاوتی در زمینه های حرکتی، تناسب اندام، تغذیه و یا مسائل رفتاری با همسر یا فرزندان خود، مواجه شوند،
لذا موسسه به رویان برای اولین بار در سطح کشور
اقدام به برگزاری طرح جامع سلامت بانوان و مادران شاغل نموده است که نتیجه آن
بانو و مادری سالم برای خانواده، با بهره وری مناسب در کار و فعالیت اجتماعی است.

 
دپارتمان تغذیه و رژیم درمان
رژیم غذایی متناسب با شرایط شغلی افراد به منظور پیشگیری از بروز بیماری های مختلف و نیز تناسب اندام
 
دپارتمان ورزش و حرکات اصلاحی
بررسی وضعیت بدن به منظور تشخیص علل درد های موضعی و نیز ناهنجاری های عضلانی، اسکلتی و سپس اصلاح این ناهنجاری ها با انجام حرکات اصلاحی با توجه به شرایط شغلی
 
دپارتمان روانشناسی و مشاوره 
  • راهکارهای پیشگیری و درمان آسیب های روانشناختی ناشی از دوری کودک از مادر
  • آموزش مدیریت و حل تعارضات ناشی از همزمانی نقش های شغلی، مادر، همسری و ...
  • طراحی زندگی ارزشمند و پیشگیری از فرسودگی شغلی بانوان
  • بهبود کیفیت رابطه همسران ( عاطفی، معنوی، جنسی و ... )
  • راهکارهای ایجاد دلبستگی ایمن در کودک توسط مادر شاغل و تقویت ارتباط مادر فرزندی در ساعات حضور مادر
دپارتمان مامایی
  • آموزش روش های پیشگیری از ناباروری و نازایی
  • آموزش مهارت های ارتباطی همسران ( به ویژه ارتباطات جنسی و اختلالات آن )
  • آموزش روش های پیشگیری و تشخیص سرطان های شایع زنان به ویژه سرطان پستان و دهانه رحم.