دپارتمان تغذیه و رژیم درمانی


    ویژه بانوان و مادران شاغل
رژیـم غذایی تخصصی متناسب با شرایط شغلـی افـراد به منظـور پیشگیـری از بروز بیماری های مختلف و نیز تناسب اندام 

    ویژه بانوان و مادران خانه دار
   رژیم غذایـی تخصصی متناسب با میزان تحرک افـراد و شرایـط زندگی آنهـا به منظور پیشگیری از بروز بیماری های مختلف و نیز تناسب اندام
 

  دپارتمان ورزش و حرکات اصلاحی

 
    بانوان و مادران شاغل و خانه دار :
بررسی وضعیت بدن( posture ) به منظور تشخیص علل دردهای موضعی و نیز ناهنجاریهای عضلانی، اسکلتی و سپس اصلاح این ناهنجاریها با انجام حرکات اصلاحی با توجه به شرایط شغلی و یا میزان تحرک در منزل کلاس های تخصصی ورزش جهت کاهش وزن، تناسب اندام، وپیشگیری از بیماری ها

 

دپارتمان روانشناسی ومشاوره


   ویژه بانوان و مادران شاغل :
 •     راهکارهای پیشگیری و درمان آسیب های روانشناختی ناشی از دوری کـودک از مادر
 •      آموزش مدیریت و حل تعارضات ناشی از همزمانی نقش های شغلی ، مادری،همسری و..
 •      طراحی زندگی ارزشمند و پیشگیری از فرسودگی شغلی بانوان
 •     بهبود کیفیت رابطه همسران (عاطفی ، معنوی ، جنسی و...) 
 •     راهکـارهای ایجـاد دلبستگی ایمن در کودک توسـط مادر شاغل و تقویـت ارتباط مادر فرزندی در ساعات حضور

    ویژه بانوان و مادران خانه دار :
 •     پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب های روانشناختی تهدید کننده بانوان و مادران خانه دار ( افسردگی، اضطراب، وسواس،اختلال خواب و ...)
 •     شیوه های غنـی سـازی عاطـفی، هیجـانی و روانشناختی بانوان و پیشگیـری ازروزمـرگی
 •     شناخت و شکوفایی استعدادهای فردی مادران به عنوان بنیان تربیتی خانواده

 

دپارتمان مامایی

    ویژه بانوان شاغل و خانه دار :
 •     آموزش روشهاى پيشگيرى از نابارورى و نازايى
 •     آموزش مهارتهای ارتباطی همسران ( بویژه ارتباط جنسی و اختلالات آن )
 •     آموزش روشهای پیشگیری وتشخیص سرطانهاى شایع زنان بویژه سرطان پستان، دهانه رحم و...