مرکز به رویان اولین و تنها مرکز تخصصی مادر و کودک

پدر و مادراندیشمند، 
 
برای داشتن فرزندی سالم و نیز داشتن نسلی سالم و برای پیشگیری از  انتقال ژن های ناقل بیماری ها به فرزندان یا نسل های بعدی میتوانید به دپارتمان ژنتیک مرکز تخصصی سلامت به رویان مراجعه نمایید و بر آگاهی های خود قبل از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان در این خصوص بیافزایید.

اهم فعالیتها و خدمات: 
انجام مشاوره قبل ازدواج و قبل بارداری
انجام مشاوره حین بارداری به منظور اطلاع از سلامت نسبی جنین ، همچنین انجام:
-غربالگری سلامت جنین
- بررسی مستقیم جنین در موارد پر خطر
- در صورتی که زوجین ناقل ژن بیماری زائی باشند ، بررسی ژنی جنین از نظر همان بیماری (PND)
- در صورت ابتلای جنین به بیماری ، جلوگیری از تولد او