اسکار سالک

این بیماری که بر اثر گزش جنس ماده نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می‌شود، عامل انگلی دارد و در ایران شایع است. سالک یک بیماری پوستی طولانی‌مدت است که در آن فرد دچار ضایعات پوستی با اسکار پوستی فرورفته و بدشکل پایدار می‌شود. در سال‌های اخیر هم در شرق استان اصفهان به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی این بیماری رو به افزایش است. اگر چه تشخیص و درمان به موقع سالک نقش به‌سزایی در بهبود ضایعات دارد اما بهبود ظاهری اسکار ناشی از آن همواره مورد توجه و برای بیماران نگران کننده بوده است.
در سال‌های اخیر، سل‌تراپی با تزریق سلول های فیبروبلاست خود فرد به ناحیه اسکار، نقش قابل توجهی در بهبود این ضایعات داشته است.
اسکار سالک
 
 
 

جهت اطلاعات بیشتر
با موسسه به رویان، تماس حاصل فرمایید.


32612900-2(031)