پس از مطالعه موارد منع قرارداد،
برای اخذ نوبت با موسسه به رویان تماس حاصل نمایید.

شماره های تماس:   1590 داخلی 201 و 202


  موارد منع قرارداد با توجه به بیماری های مادر(در طول دوران زندگی)

1.    سابقه ابتلا به بیماری‌های با منشأ ناشناخته مانند:
   •    پارکینسون
2.    سابقه ابتلای مادر به برخی بیماریهای خود ایمنی در دوران زندگی مانند:
   •    بیماری‌های التهابی روده (کرون،کولیت اولسراتیو) / واسکولیت/ مالتیپل اسکلروزیس(MS) / میاستنی گراویس (MG) / لوپوس(SLE) /سارکوئیدوز مزمن
3.    سابقه ابتلا به بیماری‌های:
   •    سیفیلیس / تب مالت (بروسلوز) / سل (توبرکلوز)  / ایدز HIV / HTLV / هپاتیت B یا هپاتیت C / سالک جلدی ( لیشمانیوز) / سالک احشایی (کالاآزار) / مالاریا / کیست هیداتید / اختلال میلوپرولیفراتیو
4.    سابقه ابتلا به سرطان در مادر
5.    محروم بودن مادر از اهدای خون به دلایلی غیر از ضعف جسمی و کم خونی خفیف
6.    سابقه دریافت داروهایی با منشاء انسانی از قبیل:
    •    فاکتورهای انعقادی، هورمون رشد / ایمنوگلوبولین های وریدی(IVIG) / سرم آلبومین و برخی داروهای کمک باروری 


7.     سابقه ابتلا به زگیل تناسلی
8.    سابقه انجام پیوند عضو
9.   سابقه مصرف داروهای روان گردان، پرورش اندام، داروهای مخدر
10.   سابقه تبخال ادامه دار

       
      
موارد منع قرارداد با توجه به بیماری های مادر در طول دو سال گذشته تا زمان انجام زایمان

   سابقه ابتلا به بیماری‌های:
   •    هپاتیت A/ توکسوپلاسموزیس / سابقه پرکاری تیروئید ومصرف داروی متی مازول یا پروپیل تیواوراسیل (PTU)       موارد منع قرارداد با توجه به بیماری های مادر در یک سال گذشته تا زمان انجام زایمان

1.    سابقه شیمی درمانی
2.    سابقه ابتلا به بیماری‌های:
   •    آبله مرغان / سرخجه / سرخک / لیستریوز / زونا
3.    سابقه دریافت خون و فرآورده‌های خونی توسط مادر
4.    سابقه انجام حجامت، تاتو و خالکوبی
5.    سابقه ابتلا به ضایعات ویروسی در ناحیه تناسلی:
   •    تب خال تناسلی یا هرپس ژنیتال 

6.   مصرف داروی خاص (پردنیزولون و ...)

  
     موارد منع قرارداد با توجه به بیماری های مادر در طول دوران بارداری

1.    سابقه عفونت با سایتومگالوویروس(CMV)
2.    بارداری با استفاده ازتخمک اهدایی، اسپرم اهدایی، جنین اهدایی یا رحم اجاره‌ای
3.   عدم درمان عفونت ادراری تا زمان زایمان و تزریق بیش از 6 عدد بتامتازون و 4 عدد دگزا در دوران بارداری
4.   تغییر در آنزیم های کبدی
  موارد منع قرارداد با توجه به بیماری های مادر در طول 3 ماه گذشته تا زمان انجام زایمان 

1.بوتاکس و ژل
 

        موارد منع قرارداد باتوجه به بیماری کرونا

        دستورالعمل بیماری کرونا

 

نکته‌ها:

 1. سابقه پلاسما درمانی و مصرف IVIG در مادر در طول زندگی:
  • موجب منع قرارداد است.
 2. سابقه پلاسما درمانی و مصرف IVIG در پدر
  • اگر طی 2 سال اخیر باشد:
   • انجام (HTLV–PCR , HCV-PCR,HBV-PCR و HIV-PCR) به روش کیفی در مادر ، نتایج آزمایشات به همراه فرم مشاوره ی تکمیل شده، ارسال گردد.
  • اگر به فاصله بیش از 2 سال از زایمان باشد:
   • HTLV (I/II) , HIV (I/II) , HCV Ab , HBC Ab (TOTAL) , HBS Ab , HBS Ag

توجه:

 • در صورت منفی بودن کلیه آزمایشات سرولوژی، عقد قرارداد بدون رضایت HLA بلامانع است.
 • در صورت مثبت بودن HBS Ab به همراه منفی بودن سایر آزمایشات و در صورت وجود سابقه مثبت واکسیناسیون علیه هپاتیت B در طول زندگی در مادر ، عقد قرارداد بدون رضایت HLA بلامانع است.
 • در غیر دو صورت فوق، آزمایشات به همراه فرم تکمیل شده مشاوره پزشکی ارسال گردد.
 • سابقه پلاسما درمانی در سایر افراد نیاز به مشاوره ندارد.


 

           در صورت سابقه ابتلای مادر به کرونا

  
با توجه به تاریخ بهبودی کامل کرونای مادر اعم از علائم بالینی یا آزمایشگاهی (پس از اطمینان از عدم پلاسما درمانی و مصرف IVIG)
۱- اگر سابقه ابتلا مادر به کرونا ​​قبل از یک سال اخیر باشد
 • عقد قرارداد بلامانع است.
2- اگر ابتلا به کرونا در دوران بارداری طی دو هفته آخر بارداری باشد
 • موجب منع قرارداد است.
۳- اگر ابتلا به کرونا در دوران بارداری بیش از دو هفته قبل از زایمان باشد
 • اخذ شرح حال و داروهای مصرفی به صورت کامل خصوصا داروی سرکوبگر ایمنی نظیر کورتن‌ها و اکتمراو ... داروهای ضد ویروس نظیر تامی‌فلو و رمدسیویر، فاوی پیراویر، و سایر داروها و سپس تکمیل فرم مشاوره و ارسال مشاوره

توجه: در صورت عدم مصرف دارو در مادر و یا تنها مصرف داروهای بدون نیاز به مشاوره که در جدول پیوست مندرج می باشد، نیاز به ارسال فرم مشاوره نمی باشد.

همچنین: کورتن شامل این موارد است (پردنیزولون ، نیزوپرد، دگزامتازون، بتامتازون و ...)

۴- اگر ابتلا به کرونا در دوران بارداری طی ۲ هفته پس از زایمان باشد
 • در صورت بروز علائم بالینی مشکوک و یا آزمایشات مشکوک به کرونا در مادر منع قرارداد بوده و جهت فسخ اعلام گردد.
         موارد سابقه تماس نزدیک مادر با فرد مبتلا یا مشکوک به کرونا

 

با توجه به تاریخ تماس مادر با فرد مشکوک
1. بیش از 2 هفته تا قبل زایمان:
 • به شرط عدم بروز هر گونه علامت مشکوک بالینی یا آزمایشگاهی در مادر عقد قرارداد بلامانع است.
2. طی 2 هفته آخر بارداری:
 • موجب منع قرارداد است.
3. پس از زایمان:
 • به شرط عدم بروز هر گونه علامت مشکوک بالینی یا آزمایشگاهی در مادر عقد قرارداد (ادامه قرارداد) بلامانع است.
داروهای بدون نیاز به ارسال مشاوره در کرونا   استامینوفن، ناپروکسن، دیفن هیدرامین، برم هگزین، ملاتونین، انواع شربتهای گیاهی ضد سرفه، آزیترومایسین، اریترومایسین، آموکسی سیلین، انواع    مکملهای مختلف نظیر ویتامین ها، زینک، فاموتیدین، قرص سرماخوردگی، سرمهای قندی و نمکی، هیدروکسی کلروکین
رسیژن/ رمدسیویر/ کلترا:    آزمایش CBC diff مادر مربوط به بعد از اتمام دارو به همراه فرم مشاوره ارسال گردد.
تامی فلو

  به همراه شرح حال کامل از علائم همراه و میزان حداکثر تب در مادر، فرم مشاوره تکمیل و ارسال شود.

کورتن ها و داروهای سرکوبگر ایمنی نظیر اکتمرا   اخذ شرح حال کامل از نوع، میزان، تاریخ شروع و پایان مصرف و همچنین مصرف داروهای مشابه به علل دیگر نظیر تکمیل ریه جنین و یا حساسیت     و سایر بیماریها فرم مشاوره تکمیل و ارسال شود.

 
 

نکته 1: با توجه به تغییرات مکرر در دستورالعمل درمان بیماری کرونا، در صورت مصرف سایر داروها فرم مشاوره تکمیل و ارسال گردد.

نکته 2: احتمال تغییر در دستورالعمل فوق با توجه به احتمال تغییرات در دستورالعمل های آتی بین المللی  می باشد.


 

دستورالعمل واکسیناسیون مادر علیه کرونا

​ (اسپوتنیک/ آسترازنیکا/ جانسون & جانسون)اگر تاریخ دریافت کمتر از 4 هفته تا زایمان باشد:
            موجب منع قرارداد است.

 

 (سینوفارم/ کوایران برکت/ بهارات/ فایزر/ مدرنا) اگر تاریخ دریافت کمتر از یک  هفته تا زایمان باشد:

           موجب منع قرارداد  است.

اگر بیش از یک هفته تا زایمان باشد:

به شرط عدم ایجاد علائم مشکوک به کرونا پس از تزریق، عقد قرارداد بلامانع است. 

نکته: در صورتی‌که نام واکسن دریافتی در الگوریتم فوق ذکر نشده، تکمیل فرم مشاوره پزشکی با ذکر نوع واکسن، تاریخ دریافت و عوارض پس از تزریق انجام و ارسال شود.      
      موارد منع قرارداد با توجه به آزمایش های مادر قبل از انجام زایمان

1- مثبت بودن: HBS Ag
2- مثبت بودن HCV Ab و به دنبال آن مثبت بودن HCV PCR
3- مثبت بودن ( HIV( I/II و به دنبال آن مثبت بودن HIV PCR
4- مثبت بودن آزمایش (HTLV (I/II و بدنبال آن HTLV PCR مثبت
5- مثبت بودن آزمایش VDRL یا RPR و بدنبال آن FTA-abs مثبت
6- منفی بودن HBS Ag ولی مثبت بودن HBS Ab بدون سابقه واکسیناسیون قبلی و به دنبال آن مثبت بودن HBV PCR
7- مثبت بودن HBC Ab و به دنبال آن مثبت بودن HBV PCR
8- مثبت یا borderline بودن CMV IgM و به دنبال آن مثبت بودن CMV PCR


 

 
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به واحد پذیرش مراجعه فرمایید.