والدین گرامی، شما می توانید پس از گذشت سه ماه از تولد نوزاد دلبندتان
جهت تکمیل اطلاعات بانک خون،
فرم سلامت کودک خود را از طریق گزینه زیر کامل نمایید. 
 
فرم سلامت کودک