با توجه به گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور در زندگی روزمره، ابزارها و روش های آموزشی نیز دچار تحول شده اند به صورتیکه هر فرد با توجه به امکانات خود و در بازه زمانی مورد نظر، بتواند به یادگیری بپردازد.
آموزش مجازی نوعی آموزش الکترونیک است که با استفاده از اینترنت، جهت انتقال اطلاعات و دانش ، استفاده شود.

     از مزایای بسیار مهم  آموزش مجازی:

    •    عدم وجود محدودیت جغرافیایی و زمانی در استفاده از دروس
    •    کاهش هزینه ها نسبت به دوره های حقیقی و حذف رفت و آمدها


با توجه به آنچه ذکر شد، موسسه علمی پژوهشی به رویان، درصدد برآمد با استفاده از این ابزار، آموزش های مورد نیاز شما بانو،آقا و والد گرامی را به راحت ترین شکل ممکن در اختیار قرار دهد تا مطابق با شرایط  خود، از این امکان، بهره مند شوید.